Logo

Mgr. Adam Zítek

Advokátní Kancelář

Ignorantia iuris non excusat.

Neznalost zákona neomlouvá.

Mgr. Adam Zítek

Představení

Advokátní kancelář Mgr. Adam Zítek je v roce 2014 vzniklá advokátní kancelář. Mgr. Adam Zítek vykonával praxi advokátního koncipienta po dobu necelých 4 let ve dvou předních plzeňských advokátních kancelářích.

Právní služby nabízíme v rámci velké většiny právních oborů, především pak v rámci práva občanského, obchodního, trestního, pracovního, rodinného a správního. V rámci uvedených právních oborů se zabýváme zastupováním klientů před soudy (ať už v rámci jak tzv. civilního procesu, tak i trestního procesu) a orgány státní správy. Dáile se zabýváme sepisováním přípisů, vyjádření a žalob k soudům a dalším orgánům státní správy. Samozřejmostí je vyhotovování smluv, kontrolou smluv, revizí a připomínkování smluv.

K činnosti advokátní kanceláře patří i komplexní vymáhání různých pohledávek, a to v jejich celém procesu počínaje předžalobní upomínkou, přes soudní řízení až po exekuční řízení.