Poskytované služby

Občanské právo

Vymáhání pohledávek, sepis, kontrola a revize různých typů smluv (např. kupní, darovací, směnná, nájemní, pachtovní, sml. o výpůjčce a zápůjčce, sml. o dílo aj.), nájemní, bytové a družstevní právo, sepis a příprava podkladů pro převod (darování, koupě) movitých a nemovitých věcí včetně advokátní úschovy peněz, občanskoprávní závazkové vztahy, autorské právo, pojistné právo, náhrada škody.

Rodinné právo

Sporné i nesporné rozvody, vypořádání společného jmění manželů, stanovení výživného na nezletilé i zletilé děti včetně vymáhání dlužného výživného, snížení či zvýšení výživného, svěření dětí do péče včetně úpravy styku, sepis komplexních dohod o vypořádání SJM a o výchově a výživě dětí, osvojení nezletilých dětí, dědické právo (dědění ze zákona či ze závěti – pomoc se sepsáním závěti).

Pracovní právo

Příprava kompletní smluvní agendy v pracovněprávních vztazích (hlavní pracovní poměr, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr), ochrana zaměstnavatelů a zaměstnanců (např. neplatnost výpovědi z pracovního poměru či okamžitého zrušení pracovního poměru), pracovní řády a vnitřní předpisy, náhrada škody z úrazu zaměstnance.

Obchodní právo

Zakládání a přeměny obchodních společností, koncernové právo, fúze a akvizice, likvidace obchodních společností, vymáhání peněžních pohledávek včetně směnečných, obchodní závazkové vztahy, právo ochrany obchodní firmy, hospodářská soutěž, ochrana proti nekalé soutěži, živnostenské právo, patenty a ochranné známky, internetové a softwarové právo.

Insolvenční právo

Zastoupení věřitelů a uplatňování pohledávek v rámci insolvenčního řízení, monitoring insolvenčního rejstříku, sepisování návrhů na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot).

Trestní právo

Obhajoba v trestním řízení, zastupování poškozených osob v trestním řízení, vymáhání odškodného pro poškozené a pozůstalé, vymáhání náhrady škody po státu, sepisování trestních oznámení.

Správní právo

Zastupování před správními orgány a v rámci správního soudnictví, zastupování v rámci přestupkového řízení.

Ostaní služby

Bezpečná úschova peněz a jejich převody, úschovy listin, vyhledávání informací a důkazů, školení obchodníků a firem, úřední ověření podpisu.

Máte nejasnosti?

Můžeme Vám jakkoliv poradit?